Báo chí trước cuộc cách mạng công nghệ 4.0


2 năm ago

Sự phát triển của công nghệ thông tin với cuộc cách mạng 4.0 đã ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực đời sống, trong đó có hoạt động báo chí. Cánh mạng 4.0 tạo ra cuộc cách mạng và sự khuếch tán công nghệ, sự biến đổi nghề ngiệp cũng như sự xuất hiện của những xu hướng báo chí khác nhau. Dưới đây là một số vấn đề cần đặt ra của lĩnh vực này để phù  hợp với xu hướng của cách mạng công nghệ 4.0

Tìm hiểu về cách mạng 4.0

Cách mạng 4.0 được xem là xu thế phát triển tất yếu trong thời đại công nghệ thông tin. Đây là sự mở ra và sự chiếm lĩnh của những công nghệ thông minh với hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông.

Theo chia sẻ của một số tin tức trên vnexpress.net, với cách mạng công nghệ 4.0, việc liên kết và xử lý thông tin qua mạng xã hội hay những nền tảng web ngày cảng trở nên quan trọng. Đặc trưng của cách mạng 4.0 có nội hàm về công nghệ tri thức và công nghệ thông minh.

Cách mạng khoa hoc và công nghệ 4.0 có ảnh hưởng và tác động đến báo chí Việt Nam ở nhiều khía canh khác nhau, làm xuất hiện những xu hướng phát triển khác nhau ở lĩnh vực báo chí tại những khu vực, quốc gia và địa phương.

Báo chí thời đại 4.0 và sự chuyển đổi tất yếu

Những tin tức truyền thông cho thấy, cuộc cách mạng công nghệ có một số tác động đến hoạt động báo chí trên 3 yếu tố là nhà sản xuất sản phẩm báo chí truyền thông, báo chí được xem như một loại hàng hóa và sự biến đổi giữa những nhóm đối tượng truyền thông.

Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 có một số tác động đến hoạt động báo chí

Cách mạng 4.0 cũng tạo ra một lớp đối tượng người đọc tương ứng  với thời kỳ truyền thông số. Đặc biệt, nó tạo ra những dòng sản phẩm và hàng hóa thay đổi cả về sự sáng tạo cũng như nội dung báo chí. Điều này làm thay đôi giá trị nội dung của tác phẩm báo chí với nhà quảng cáo. Thực tế, những bài báo dài được thay thể bằng thông tin đồ họa, sản phẩm báo chí đa phương tiện hay những nội dung video, bản tin rap-new… giúp người đọc dễ dàng tiếp cận và nắm bắt tin tức.

Cùng với đó thì những giá trị của sản phẩm báo chí cũng có sự thay đổi về mặt giáo dục, tư tưởng, giá trị giải trí.

Một vài vấn đề yêu cầu và giải pháp đổi mới của báo chí

Theo nhận định của một số chuyên gia, truyền thông trong thời đại 4.0 cần đáp ứng một số yêu cầu cơ bản để có thể bắt kịp xu hướng mới. Thứ nhất là kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin. Cần có sự nghiên cứu và đánh giá trong việc chọn nền tảng hệ thống thiết bị để tránh tình trạng lạc hậu hay không phù hợp. Cũng cần chú trọng đến vấn đề khai thác và đào tạo nguồn nhân lực ngành truyền thông. Việc này bao gồm vả việc đồng bộ đội ngũ nhà báo công nghệ 4.0, chọn lựa nhà quản lý báo chí đủ bản lĩnh, nhân cách cũng như năng lực.

Báo chí truyền thông trong thời đại 4.0 cần đáp ứng một số yêu cầu cơ bản để có thể bắt kịp xu hướng mới

Tiếp theo là phát triển kinh tế báo chí truyền thông dựa trên quy luật của quan hệ cung – cầu cũng như đặc thù của công chúng truyển thông. Bên cạnh đó, cũng cần chú trọng đến việc nghiên cứu và tìm giải pháp an ninh hiệu quả. Đây được xem là yêu cầu căn bản và cấp thiết vì sự phát triển ngày càng cao của công nghệ thông tin cũng khiến cho tình trạng rò rỉ thông tin ngày càng phổ biến.

Ngoài ra, cũng cần chú ý trong vấn đề xây dựng phát lý cho nền báo chí truyền thông. Theo đó,cần nghiên cứu , tìm kiếm những giải pháp khoa học nhằm tư vấn chính sách quản lý báo chí trong môi trường truyền thông số kịp thời và hiệu quả.

Related